PaperTales Design

Algemene voorwaarden workshops

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met betrekking tot een workshop die bij PaperTales Design geboekt wordt.
Voordat u zich opgeeft voor een workshop is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door zich aan te melden voor een workshop geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

Naam ondernemer: PaperTales Design
Vestigingsadres: Daslook 46, 3621RR Breukelen
Telefoonnummer: 06-47380099 (op werkdagen tussen 09:00-17:00 uur via Whatsapp)
E-mailadres: info@papertalesdesign.com
KvK-nummer: 81668597
Btw-identificatienummer: NL003597472B67

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft workshops.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop, komt tot stand door betaling van de desbetreffende workshop middels factuur of in de webshop van PaperTales Design.

2. Inschrijvingen

2.1 Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 PaperTales Design behoudt zich het recht indien nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het maximum aantal deelnemers staat vermeld bij de workshop (over het algemeen maximaal 8 deelnemers, tenzij anders aangegeven). Zodra een workshop vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
2.5 Als een workshop vol zit, is het mogelijk een e-mail te sturen naar info@papertalesdesign.com om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.
2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer

3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Afmelding voor een workshop:
Bij afmelding vanaf 1 maand (30 dagen) voor aanvang zal er 25% van het verschuldigde workshop bedrag in rekening gebracht worden. Bij annulering tussen 14 tot 7 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.3 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar u wordt wel verzocht dit te melden en naam + telefoonnummer van uw vervanger door te geven.

3.4 Bij annulering kan de workshop niet verplaatst worden naar een andere datum.

4. Annulering of verplaatsing door PaperTales Design

4.1 PaperTales Design is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers, ziekte of een andere vorm van overmacht de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld vanwege te weinig aanmeldingen, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht. In andere gevallen word je zo snel mogelijk ingelicht. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving verplaatst naar een andere datum of geannuleerd. De eventueel betaalde workshopkosten worden gerestitueerd minus €5,00 administratiekosten.
4.2 PaperTales Design is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop de datum van een workshop te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop kosteloos te verplaatsen.

4.3 De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 3 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan

5. Betaling

5.1 De deelnemer is verzekerd van een plek voor de cursus/workshop na betaling van het volledige bedrag.
5.2 Mocht u beschikken over een kortingscode, dan dient u deze tijdens het betalingsproces in de webshop in te voeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren

6. Klachten

6.1 Heeft u een klacht over een workshop? Neem dan contact op met PaperTales Design en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7. Aansprakelijkheid

7.1 PaperTales Design aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers. Noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.
7.2 Tijdens de workshop wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. PaperTales Design is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. U dient zelf rekening te houden met het feit dat er met verf gewerkt wordt en hier eventueel uw kledingkeuze op aan te passen.

8. Geheimhouding

8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd workshops waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan PaperTales Design toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9. Overig

9.1 PaperTales Design behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Voor overige vragen kunt u terecht bij PaperTales Design.